Очні фахові курси для ЗДО у червні 2024 року

   Необхідною умовою збереження і зміцнення усіх складників здоров’я дитини є застосування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти науково виважених, експериментально апробованих інноваційних освітніх методик і технологій здоров’язбережувального і здоров’яформувального спрямування.

   З цією метою 4-6 червня 2024 року були організовані й проведені очні фахові курси підвищення кваліфікації для вихователів та інструкторів з фізичної культури ЗДО.

  Під час навчання, незважаючи на періодичну відсутність світла та інтернету, 4 інструктори з фізичної культури та 9 вихователів закладів дошкільної освіти мали можливість прослухати та опрацювати три модулі:

– Навчання дітей 3-6 років загально-розвивальним вправам і вправам з основних рухів.
Спікер – доцент, кандидат психологічних наук, Смольникова Галина Валентинівна.
– Психофізіологія підтримки дій людини: виклики, ризики, компроміси.
Спікер – доцент, кандидат психологічних наук, Кочерга Олександр Васильович.
– Формування фізичної компетентності дошкільників.
Спікер – доцент, кандидат психологічних наук, Дятленко Наталія Михайлівна.

Результатами навчання слухачів курсів стали:
– розвиток здатності організовувати фізично безпечне освітнє середовище, обирати ефективні методи, форми та засоби організації освітнього процесу відповідно до запитів та потреб здобувачів дошкільної освіти;
– удосконалення вміння визначати рівень сформованості рухової компетентності дитини;
– діяти відповідно і свідомо, поважати багатоманітність і мультикультурність у суспільстві.

Матеріал підготувала доцентка кафедри Смольникова Г.В.

Залишити відповідь