Про кафедру

Діяльність кафедри спрямована на підвищення кваліфікації з удосконалення загальних та професійних компетентностей:

• учителів початкових класів;
• вихователів груп продовженого дня;
• музичних керівників закладів дошкільної освіти;
• керівників (директорів) закладів дошкільної освіти;
• вихователів-методистів закладів дошкільної освіти;
• вихователів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти;
• інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти;
• вихователів груп раннього та дошкільного віку закладів дошкільної освіти;
• керівників гуртків художньо-естетичного напряму закладів позашкільної освіти;
• учителів образотворчого та музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти;
• медичних, старших медичних, дієтичних сестер закладів загальної середньої та дошкільної освіти;
• учителів фізичної культури, керівників спортивних секцій закладів загальної середньої освіти, тренерів дитячих спортивних юнацьких секцій.

Завдання кафедри:

− проведення практико-орієнтованої навчальної роботи та впровадження прогресивних технологій з підвищення кваліфікації фахівців дошкільної, початкової, базової середньої освіти на розвиток їхньої професійної компетентності й творчого потенціалу, необхідних для ефективної педагогічної діяльності відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти;
− науково-методичний, організаційно-інформаційний супровід інноваційної діяльності фахівців закладів освіти, які працюють над реалізацією інноваційних педагогічних проєктів;
− організація та проведення наукових досліджень, дослідно-експериментальної роботи з метою забезпечення ефективності безперервного підвищення кваліфікації працівників закладів освіти;
− сприяння розвитку професійної майстерності, теоретичної, методичної і дослідницької підготовки викладачів кафедри за допомогою різних форм підвищення кваліфікації.

Функції кафедри:

− розробка навчально-програмної документації, що забезпечує курсове підвищення кваліфікації фахівців закладів освіти м. Києва; підготовка, проведення та аналіз матеріалів моніторингу навчання слухачів на курсах підвищенні кваліфікації;
− надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам та закладам освіти м. Києва, які працюють над реалізацією педагогічних проєктів;
− здійснення наукової підтримки процесу вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду, залучення партнерів-педагогів до розроблення та реалізації практико орієнтованих змістових модулів (дистанційних/очних);
− участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, вебінарах/семінарах;
− публікації наукових, науково-методичних матеріалів в педагогічній пресі та науково-методичних журналах відповідно до Корпоративного стандарту, видання навчальних, навчально-методичних посібників, рекомендацій для педагогічних працівників закладів освіти;
− рецензування та експертиза дисертацій, рукописів монографій, навчальних посібників, наукових статей, методичних рекомендацій, конкурсних та інших видів матеріалів.

СКЛАД КАФЕДРИ

Л.Меленець  
Меленець
Людмила Іванівна
Завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: l.melenets@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: формування компетентностей дітей раннього і дошкільного віку; методичний супровід педагогів закладів дошкільної освіти; управління закладом дошкільної освіти; інституційний аудит у закладах освіти
А.Гончаренко  
Гончаренко
Алла Миколаївна
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук, доцент
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: a.honcharenko@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку; взаємини дітей дошкільного віку; організація життєдіяльності дошкільників; ігрова діяльність як спосіб набуття життєвої компетентності дошкільників
Н.Дятленко  
Дятленко
Наталія Михайлівна
Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук, доцент
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: n.diatlenko@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: психологічні стани дітей, проблеми взаємин дорослого і дитини; тривожність та страхи дітей, організація дитячої діяльності
О.Кочерга  
Кочерга
Олександр Васильович
Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук, доцент
Телефон: (044) 294-27-00
E-mail: o.kocherha@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: психофізіологія, механізми чутливості, психологія творчості людини; психомоторика дитини; проблеми раннього дитинства
Г.Смольникова  
Смольникова
Галина Валентинівна
Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук, доцент
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: h.smolnykova@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: тривожні стани педагога, психологічна стабілізація, взаємодія з дітьми в умовах війни
О.Третяк  
Третяк
Ольга Петрівна
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук, доцент
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: o.tretiak@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: критичне мислення як психологічна підтримка в умовах війни
 
Черпак
Юрій Васильович
Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: y.cherpak@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: фізична культура і спорт в Новій українській школі
М. Шопіна  
Шопіна
Марина Олександрівна
Доцент кафедри,
кандидат психологічних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: m.shopina@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: психологічна підтримка дітей, батьків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; психологічний супровід дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами
 
Щербина
Вікторія Миколаївна
Доцент кафедри,
кандидат політичних наук
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: v.shcherbyna@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: альтернативна освіта як поле впровадження ідей альтернативної педагогіки в освітню практику України
С.Лясота  
Лясота
Стелла Євгеніївна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: s.liasota@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: образотворче мистецтво в Новій українській школі
 
Полякова
Олена Василівна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: ov.poliakova@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: організації освітнього процесу в початкових класах; сертифікація педагогічних працівників; супервізія педагогічних працівників; інституційний аудит у закладах освіти
І.Санковська  
Санковська
Ірина Мечиславівна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: i.sankovska@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: екологічна та кліматична освіта в Новій українській школі
Н. Футимська  
Футимська
Наталія Анатоліївна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: n.futymska@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: музичне мистецтво в Новій українській школі
 
Цибульська
Світлана Михайлівна
Старший викладач кафедри
Телефон: (044) 294-08-62
E-mail: s.tsybulska@kubg.edu.ua
Коло практико-методичних питань: інноваційна діяльність вчителя початкової школи; налагодження партнерської взаємодії вчителя та батьків; формування компетентностей молодших школярів