Про кафедру

kmpd_ippoДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра здійснює фахове удосконалення педагогічних і керівних працівників дошкільних навчальних закладів і шкіл м. Києва з таких напрямів і спеціальностей:
• учитель початкових класів, вихователь ГПД;
• завідувач дошкільним навчальним закладом;
• вихователь-методист дошкільного навчального закладу;
• вихователь груп ясельного та дошкільного віку;
• учитель фізичного виховання в школі та інструктор з фізичної культури ДНЗ;
• учитель музики в школі та музичний керівник ДНЗ ;
• старша медична сестра ДНЗ, ЗНЗ;
• керівники гуртків та спортивних секцій.

Робота кафедри спрямована на

надання допомоги педагогам в оволодінні змістом освіти, набутті ними професійної компетентності,

розумінні функціональних обов’язків;

вивчення питань основ трудового законодавства України;

ознайомлення з новими педагогічними технологіями та сучасними формами організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах та початковій школі;

дослідження актуальних проблем теорії та методики дошкільної й початкової освіти;

розгляд особливостей чинних програм, підручників, сучасних посібників.

ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ КОНСУЛЬТУЮТЬ З ТАКИХ ПИТАНЬ

методика організації навчально-творчої діяльності молодших школярів на уроках математики, української мови, природознавства та ін.;

організація навчально-виховного процесу в ДНЗ за різними розділами чинних програм;

організація управління ДНЗ;

організація методичної роботи в ДНЗ, РНМЦ;

організація роботи в різновікових групах ДНЗ;

сучасні підходи до реалізації особистісно орієнтованого підходу у вихованні дошкільників;

упровадження інноваційних методів навчання в роботу ДНЗ та початкової школи;

застосування виховних технологій в початковій школі.