Archive for Навчальна діяльність

Очний фаховий курс для інструкторів з фізичної культури

   Наприкінці січня 2024 року був організований і проведений очний фаховий курс для інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти «Особливості діяльності педагога в умовах війни» тривалістю 30 годин (1,0 кредит ECTS).

  Під час навчання, незважаючи на постійні повітряні тривоги, 18 інструкторів з фізичної культури мали можливість прослухати та опрацювати три модулі:
Посадові обов’язки та ділова документація інструкторів з фізкультури ЗДО.
Спікер – доцент, кандидат психологічних наук, Смольникова Галина Валентинівна.
– Психофізіологія підтримки дій людини: виклики, ризики, компроміси.
Спікер – доцент, кандидат психологічних наук, Кочерга Олександр Васильович.
– Формування фізичної компетентності дошкільників.
Спікер – доцент, кандидат психологічних наук, Дятленко Наталія Михайлівна.

   Результатами навчання слухачів курсів стали:
– здійснення нормативно-правового забезпечення фізичного виховання в закладі дошкільної освіти, планування та прогнозування результатів освітнього процесу з фізичного виховання;
– вибір ефективних методів, форм та засобів організації освітнього процесу відповідно до запитів, формування у дошкільників потреби у здоров’язбереженні;
– створення освітнього середовища вільного від насильства та булінгу, саморегуляція та толерантна взаємодія.

Матеріал підготувала доцентка кафедри Смольникова Г.В.

Щоб дитина заговорила …

  Організувати педагогічну роботу задля розвитку лише мовлення неможливо. Мовлення обслуговує всі види діяльності і носить забарвлення та змістове наповнення того фрагменту, який зацікавив дітей так, що у них з’явилася потреба роздумувати, щось коментувати, запитувати, поділитися враженнями чи досвідом. «Здивуй мене, щоб я заговорив».

 Становлення мовленнєвої особистості відбувається не у лінійній послідовності: оволодіння звуком, накопичення словникового багатства, оволодіння граматичною правильністю, звязністю висловлювань, а у комплексному розвитку всіх компонентів мовлення, вінцем якого є комунікативна компетентність, здатність користуватися рідною мовою як засобом мовленнєвої взаємодії у товаристві людей, знаходити своє місце серед них, розуміти їх і бути зрозумілою, узгоджувати наміри та бажання.

  Мовлення дитини є особливою формою її діяльності і особливим результатом її зусиль в освоєнні життєвого простору. Це найважливіший в житті інтелектуальний подвиг. З огляду на те, що саме мовлення дорослих впливає на мовлення дитини, то виокремлюємо наслідування як важливий шлях і спосіб навчитися говорити. Наслідуючи, маля сприймає і переймає як єдино правильні, незмінні способи мовленнєвого спілкування того середовища, що його оточує. Ось перша вихідна позиція для розуміння процесу оволодінням мовленням та вироблення педагогічного вектору дій.

  Мірою розвивальності можна вважати такі компоненти, що сприяють створенню та розширенню світогляду дитини, формують гуманні переживання, базові особистісні якості, що виявляються в мовленнєвій компетентності. Оскільки кожна дитина має свій вектор розвитку, мовленнєвого зростання, то і фіксується та оцінюється саме динаміка її змін, що може проявлятися у засвоєнні та користуванні мовленнєвими і немовленнєвими засобами задля встановлення контактів з довкіллям. Зафіксовані зміни дитини педагог зіставляє не з успіхами-неуспіхами її ровесників, а з психологічними закономірностями розвитку дитини певного віку, беручи до уваги індивідуальні прояви (звуковимова, наповнюваність словникового запасу, здатність граматично оформлювати своє висловлювання, успішність мовленнєвої взаємодії, розвиненість комунікативної компетентності тощо) та життєвий досвід. Це друга вихідна позиція.

Сторінки: 1 2

Очні фахові курси «Особливості діяльності педагога в умовах війни»

  26-28 лютого 2024 року відбулися очні фахові курси «Особливості діяльності педагога в умовах війни» для вихователів ЗДО.

  Заняття провели: куратор групи Шопіна М.О. к.психол.н., доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти. Тема «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами». Меленець Л.І. к.пед.н., завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти. Тема «Цінності дошкільної освіти та базові принципи реалізації Державного стандарту дошкільної освіти». Дятленко Н.М. к.психол.н., доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти. Тема «Партнерство в педагогічному колективі ЗДО: як досягти організаційної єдності?».

  Під час занять слухачі курсу на практиці навчились обирати ефективні методи, форми та засоби психологічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами, удосконалили вміння організовувати освітній процес у ЗДО відповідно до нормативно-правового забезпечення та на практиці опанували навички ефективної комунікації на засадах партнерства та взаємної відповідальності.

Матеріал підготувала доцентка кафедри Шопіна М.О.

Хочеш пізнати світ – читай книжки!

  В лютому місяці працівниками кафедри проведено вебінари «Книга в календарі міжнародних свят: хочеш пізнати світ – читай книжки!» та «Подаруймо книгу собі й дитині».

Із нагоди відзначення Міжнародних днів читання вголос та дарування книги викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти підготували, організували та провели вебінари, присвячені КНИЗІ. 07 лютого 2024 року тема інформаційно-методичного вебінару зібрала 26 учасників, 14 лютого – 15 слухачів. Інтерес до цих тем проявили вихователі закладів дошкільної освіти, вчителі шкіл, працівники бібліотек, вчителі-логопеди не тільки міста Києва, а й з різних регіонів України. Вшанування книги підготували кандидати педагогічних наук, доцентки кафедри дошкільної та початкової освіти Алла Гончаренко й Людмила Меленець; кандидат педагогічних наук, доцентка кафедри освітнього лідерства Оксана Матвійчук; завідувачка відділу Національної бібліотеки України для дітей Наталія Невмержицька.

 Оксана Матвійчук презентувала свято книги в річному календарі міжнародних свят (див. презентацію). Про життя однієї рідкісної книги та своєрідність творчості її автора Григорія Лютого розповіла Людмила Меленець (див. презентацію). Напрочуд цікавою була інформація Алли Гончаренко про величну історичну ходу книги, про маловідомі й дивовижні факти її створення й збереження (див. презентацію). Хто ж сьогодні працює над книгою для дітей? Які сучасні видавництва варто знати і шукати? Які твори актуальні для сучасної дитини? Як і де знайти потрібну книгу і подарувати її собі й дитині? Відповіді на ці запитання надала Наталія Невмержицька.
Дякуємо ЗСУ за можливість проведення вебінарів! Разом до Перемоги!

  Додаткові матеріали:
Матвійчук Оксана. Книга в календарі міжнародних свят. Презентація.
Меленець Людмила. Григорій Лютий. «Світлана». Презентація.
Гончаренко Алла. Подаруймо книгу собі й дитині. Презентація.
Невмержицька Наталія. Працюємо заради дитини: про сучасні видавництва. Презентація

Матеріали підготували Гончаренко А.М., Меленець Л.І.

Вчимося жити разом: інклюзивна освіта у початковій школі

  06 лютого 2024 року відбувся вебінар «Особливості організації інклюзивного середовища у початковій школі», провідне завдання якого зорієнтувати педагогів в основних напрямках створення сприятливого освітнього середовища для дітей з ООП, залежно від їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

  Подія сталася за сприяння працівників кафедри дошкільної та початкової освіти Університету Грінченка – кандидатки педагогічних наук, доцентки Третяк О.П. та старших викладачок Санковської І.М. та Цибульської С.М.

  Питання інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір є надзвичайно актуальним, особливо у контексті тих змін, які на сьогодні відбуваються в освіті. На вебінарі своїм досвідом роботи ділилися педагоги київських шкіл:
Вовк Олена Анатоліївна, психолог, та Демченко Світлана Миколаївна, учитель-дефектолог середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 233 міста Києва;
Мельничук Олена Іванівна та Денисова Наталія Сергіївна, учителі початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 286 міста Києва.

  Слухачі отримали багато корисних практичних знань. Дізналися, як допомогти подолати освітні труднощі, підтримати учнів та зробити навчання для особливих дітей радісним. Ознайомилися з практичними порадами щодо використання кубиків Дьєнеша, паличок Кюїзенера, геоборда та нумікона, які забезпечують мультисенсорний підхід до формування елементарних математичних уявлень. Практикувалися у виконанні кінетичних та кінестетичних вправ, научились знімати тривожні стани за авторською терапевтичною вправою «Сміливі квіти» (О. Вовк).

  Педагоги були одностайні в одному – кожна дитина, незалежно від особливостей, повинна мати можливість реалізувати своє право на навчання в будь-якому типі освітнього закладу і отримати при цьому гідну та якісну освіту.

 Адже головне завдання – допомогти усім дітям стати успішними. Саме педагог створює в класі клімат довіри і прийняття, в яких розкриваються кращі сторони кожного учня і сильні сторони характеру кожної дитини.

Додаткові матеріали:
Презентація “Адаптація дитини з ООП …“-1 О. Мельничук та Н. Денисова, школа №286.

Презентація “Адаптація дитини з ООП …“-2 О. Мельничук та Н. Денисова, школа №286.

 Матеріали підготувала старша викладачка кафедри Цибульська С.М.

Вебінар до Дня безпечного інтернету

Щорічно у вівторок другого місяця року світ відзначає День безпечного інтернету.

Дата проведення події змінюється та визначається організатором на сайті: https://www.saferinternetday.org/, ініціаторами якої вони й виступили у 2004 р.

В Україні почали відзначати цей день лише з 2009 р. завдяки компанії Майкрософт.

5 лютого викладачі кафедри Санковська І.М., Цибульська С.М. та Третяк О.П. провели вебінар, присвячений темі безпечного інтернету.

Інтерес до теми був значним, захід відвідали понад 120 учасників.

На заході виступила Лічманенко Христина, учителька початкових класів школи І-ІІІ ступенів № 286 міста Києва.

Педагогиня розповіла багато цікавого з досвіду роботи.

Додаткові матеріали:
Презентація “Безпечний для дитини освітній інтернет-простір“. Санковської І.М.
Презентація “Переваги та недоліки використання учнями початкових класів інтернет-ресурсів“. Лічманенко Христини.
Презентація “Інтернет-безпека (історія з життя)“. Санковської І.М.
Презентація “Безпечне середовище освітнього простору школи“. Цибульської С.М.

Матеріал підготувала старша викладачка кафедри Санковська І.М.

Таємниці монохромного друга (онлайн-екскурсія в зоопарк міста Острава (Чехія)

   Шановні педагоги!!!

 Для того, щоб побувати на екскурсії, не обов’язково кудись їхати або йти. Налаштовуємося на позитив та налаштовуємо гаджети, адже є нагода 31 січня 2024 року відзначити Міжнародний день зебри, побувавши на он-лайн екскурсії в зоопарку міста Острава (Чехія).

  Вчені вирішили звернути увагу суспільства до проблеми зменшення кількості зебр у природі, оскільки «тигрові коні», як їх називали в давнину, маючи смуги, гострий нюх, щоб захистити себе від хижаків у дикій природі, не можуть себе захистити від людей, які задля наживи готові вбивати все живе. Тому за ініціативи правоохоронних організацій, які працюють над збереженням цих унікальних істот і було створене це свято.

  Тож екскурсія, яку проведе Юлія Компанець, фахівець відділу зв’язків з громадськістю Ostrava zoo розпочнеться о 13-00 за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/9293339378?pwd=NHinXyYIFhUALetR6rDfxe6Nc4Fhss.1&omn=73515904462

ПРО ЗЕБРУ
У малого зебреня вся смугастая рідня.
Більш нема такого дива – смужка чорна, смужка біла.
Хвіст неначе у осла, ледве грива відросла,
на коника дуже схоже, тільки ростом менше, може.
Табуном в степу пасеться і галопом десь несеться,
землю копитом збиває, як від хижаків тікає.
Ти його ураз згадаєш, як шосе перебігаєш: лиш по «зебрі»,
безперечно, переходити безпечно.
Автор – Палагняк. Клуб поезії. URL: https://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=346141
ДЕТАЛЬНІШЕ >>

Сторінки: 1 2

Міжнародний день конструктора “LEGO”

  28 січня світ відзначає день “LEGO”. Саме у цей день у 1958 році виробники запатентували цеглинку, яка до цього часу виступає основою для більшості наборів.
Усі елементи, випущені протягом 50 років, сумісні між собою.
«Лего» вважається одним із найбільш знакових брендів на планеті. Його основні переваги – це бездоганна якість виробів, універсальність та необмежений творчий потенціал. З цеглинок можна складати безліч різних іграшок. Усі набори комбінуються між собою. Також вони однаково добре підходять як хлопчикам, так і дівчаткам. Конструктор «Лего» сприяє розвитку соціальної складової, адже заохочує до ігор разом з друзями або членами сім’ї.
Компанія LEGO Group, заснована данським теслею Оле Кірком Крістіансеном 1932 року, отримала свою назву через два роки після того, як її творець почав випуск дерев’яних іграшок.   Вона була утворена від початкових букв слогана “leg gotd”, що означає “грати добре”.
Торгова марка LEGO була зареєстрована в Данії 1954 року. Центральним офісом компанії стало місто Біллунд у Данії. Воно розташовується тут і нині разом із найбільшим у світі Леголендом – парком відпочинку та розваг, містом, збудованим цілком з елементів конструктора ЛЕГО і відкритим у 1968 році. До речі, сьогодні у світі існує одинадцять “Леголендів”, розташованих у різних країнах світу, і ще 4 будуються.
Найкращий спосіб відсвяткувати Міжнародний день «Лего» – скласти конструктор самостійно або разом з дитиною. Компанія пропонує набори для різних вікових категорій, починаючи від 1,5 до 99 років.
Міжнародний день конструктора “LEGO”
Міжнародний день “LEGO”

  Запрошуємо всіх бажаючих на вебінар, присвячений темі “LEGO”, який відбудеться 30.01.2024 року о 15.30. Спікерки: Олена Полякова, Ірина Санковська і Ольга Третяк.
Приєднатися можна за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/85052043109?pwd=uNahzyNxY9XkRW1Ipz3BgdWq9buVRi.1
Ідентифікатор конференції: 850 5204 3109
Код доступа: 8uGwcN

        Матеріал підготувала ст. викладачка кафедри Санковська І.М.

Лялька приходить у гості або про методичний посібник під назвою «Лялька як персона»

  10 січня цього року у рамках курсів підвищення кваліфікації відбулась зустріч з педагогічними працівниками закладу дошкільної освіти №590. Предметом обговорення стали питання соціально-емоційного розвитку дітей, зокрема, можливості обговорення з дітьми питань соціального характеру, як то: проблеми бідності, людей з інвалідністю, гендерні питання, взаємини між однолітками та ін. Розмова на такі теми вимагає підвищеної делікатності та виваженості, особливо, коли мова йде про дітей дошкільного віку.

 Багато гострих соціальних проблем залишається поза увагою педагогів в силу того, що з одного боку, значна частина з них набули актуальності лише останнім часом, з іншого – бракує вітчизняних педагогічних технологій, які б допомогли їх реалізувати в роботі з дітьми дошкільного віку. Вихователі часто не знають, як варто говорити з дітьми про людей з інвалідністю, людей з різним кольором шкіри, чому варто допомагати людям-біженцям, як можна попередити появу гендерних стереотипів, чому так важливо не допустити перших проявів насильницьких дій один проти одного та ін. Багато традиційних педагогічних підходів не дають того ефекту, який очікується – діти прослухавши розповідь вихователя чи взявши участь у бесіді часто залишаються байдужими, що загалом не позначається на характері поведінкових переваг. До того ж часто такі розмови перетворюються в надокучливе моралізування, що як відомо ніколи не приносить користі.

  Невдало використані педагогічні прийоми не тільки не дають бажаного педагогічного ефекту, а що значно гірше – руйнують довіру до дорослого, формалізують стосунки, позбавляють дитину впевненості в тому, що вона є вагомою особою, яка може змінювати світ навколо себе.

У зв’язку з цим, педагогічна методика «Лялька як персона: педагогічний підхід для соціального і психологічного розвитку дитини», що тривалий час впроваджувалася Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта та Фонду «Інститут Відкритого Суспільства» викликала живий інтерес у всіх залучених педагогічних працівників.

Методика покликана допомогти дитині позитивно сприймати себе в різних ситуаціях, шанувати свою родину та родини інших; співчувати, чути інших і вчитися один у одного; оволодіти навичками постояти за себе у ситуаціях несправедливості і упередження; переносити навички у спілкуванні з лялькою на реальні ситуації життя.

  Вихователі закладу №590 також з інтересом включилися в процес ознайомлення з цією незвичною методикою: розробляли сценарії «розмов» з лялькою, пробували їх реалізовувати на практиці, вчилися маніпулювати цим персонажем, обговорювали можливості створення ляльки, що відповідала б усім вимогам методики. Загальним рішенням стало бажання більше дізнатися про методику та готовність пройти додаткове навчання.

Матеріал підготувала доцентка кафедри Дятленко Н.М.

Навчання дорослих має бути цікавим і корисним

Інститут післядипломної освіти незмінно організовує і проводить курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів освіти. Підтримуємо дану традицію на початку нового 2024 року.

 У першу декаду січня буде проведений фаховий курс для вихователів закладів дошкільної освіти «Особливості діяльності педагога в умовах війни». Заняття проводяться очно, що уприємнить вихователів, які вже стужилися за живим спілкуванням, за активними формами роботи та практичним оволодінням навичками педагогічної майстерності.

 Тому практичне й динамічне заняття з викладачем Наталією Дятленко викличе захоплення, здивування та залишить подібність дитячого відчуття пізнання довкілля (Модуль “Малюк і вихователь: як почути дитину та побудувати з нею ефективну взаємодію?”).

 Здавалося б, що казка і форми роботи з її сюжетом нікого не здивують. У життя дітей дошкільного віку вона прийшла не як гість, а зайняла постійне панівне місце.
 Та знову про казку йшлося у змісті модуля викладача Алли Гончаренко “Модель роботи з казкою: нові підходи”. Подивимося на знайомий жанр іншим поглядом. Казка теж має своє життя, свою історію: казка-порадниця і казка-вигнанниця, казка, що рятує від страхів і вправно впорядковує світ, нейтралізує або посилює впливи.

Зміст навчання полягає у моделюванні педагогічної дії таким чином, аби йти від дитини, щоб було цікаво та корисно і їй, і вихователям.

   Матеріал підготувала доцентка кафедри Гончаренко А.М.