Музей та проєктна діяльність в закладі дошкільної освіти

  Шановні колеги!

 Пропонуємо вашій увазі педагогічний досвід зі створення розвивального середовища в закладі дошкільної освіти засобами музейної педагогіки та проєктної діяльності з екологічного виховання дошкільників. Сподіваємось, що представлений досвід зацікавить педагогів-дошкільників і для когось, можливо, стане точкою опори, стимулом для реалізації подібних педагогічних технологій у своєму закладі.

 Звертаємо увагу, що обидва досвіди є надбанням педагогічного колективу столичного закладу дошкільної освіти №518. Дякуємо їм за готовність творити та ділитися своїми педагогічними практиками з широким загалом педагогічних працівників України.

  Зупинимося на досвіді «Формування у дітей дошкільного віку ключових компетентностей засобами музейної педагогіки (на основі музею Григорія Світлицького)». Його створили, апробували і представили спільноті педагоги закладу: Шевченко Тетяна Миколаївна, Стриженюк Леся Анатоліївна, Гавриленко Альона Василівна, Дидикало Оксана Валентинівна, Заблоцька Любов Михайлівна, Пальченко Наталія Миколаївна, Колосюк Лана Олександрівна, Яковчук Галина Віталіївна.

 Автори досвіду зосередили свою увагу на педагогічній проблемі, що наразі набула підвищеної актуальності – формування у дошкільників ключових компетентностей засобами музейної педагогіки. Досить доречним видається звернення саме до мистецького доробку відомого українського художника Григорія Світлицького, чия творча спадщина має світове визнання. Той факт, що вулиця, на якій знаходиться заклад, теж носить ім’я цього видатного українця, тільки підсилює можливості формування у дітей цілісності сприйняття світу, розуміння ними взаємозалежностей і взаємообумовленостей.

 Насамперед скажемо, що означена педагогічна технологія в останні роки набула значного розповсюдження, завдяки високим розвивальним можливостям і очевидним перевагам, таким як доступність для кожного учасника, багатоваріативність, висока міра залученості дітей та їх батьків. Свій маленький внесок у творення музею може зробити кожна дитина й відчути себе учасником великої цікавої спільної справи. Колективна справа зі створенню музею дає поштовх розвитку дітей, розширює царину пізнання світу, збагачує світ інтересів, спрямовує та об’єднує.

Сторінки: 1 2

Залишити відповідь