Працюємо за регіональною програмою «Я – киянин»

  Вже немало років у дошкіллі столиці живе програма «Я – киянин». Кожен по-своєму впроваджує її зміст, виокремлює свої акценти й шляхи, спрямовуючи педагогічну роботу на формування у дошкільника цілісної картини життя рідного міста. Стан війни загострює ключові позиції програми: виховання киянина-творця, киянина-громадянина. І щоб дитина осягнула поняття «Батьківщина», варто починати шлях від «батьківщини».

У морі друкованих та Інтернет-джерел може бути відсутній цілісний, систематизований, комплексний, адаптований до сприйняття дітьми дошкільного віку краєзнавчий зміст. Для батьків та педагогів столиці ця прогалина вже закрита – є регіональна програма «Я – киянин», що охоплює старший дошкільний вік як період закладання основ емоційно-ціннісного ставлення до людей, природи й культури міста, до себе самого у цьому місті.

Поштовхом до створення програми було наявність унікальних історичних, природно-кліматичних, соціокультурних особливості столиці, що надають можливості для реалізації індивідуальних освітніх потреб та інтересів дитини. Це може і повинно розглядатися як додатковий ресурс, що заслуговує на активне використання у процесі організації життєдіяльності дітей. Та сьогодні дитина стає свідком, учасником подій, розмов, розмірковувань про долю людей і країни, про допомогу й підтримку тих, хто боронить нас, про їхні родини. Цей зміст – у контексті програми, бо найвищі прояви патріотизму проростають з відчуття власності, свого, рідного.

Сторінки: 1 2

Залишити відповідь