Archive for 24 Червня, 2022

КОНСУЛЬТАЦІЇ У ПОМІЧ!

Шановні колеги, педагоги закладів освіти!

  Викладачі кафедри готові надати індивідуальні консультації з психолого-педагогічних питань, варто лише надіслати викладачеві листа й зорієнтуватися в колі питань та часі такої консультації. Бажаємо плідної співпраці!

Індивідуальні консультації з психолого-педагогічних питань, які проводять викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти:

 

1. Гончаренко Алла Миколаївна, доцент – a.honcharenko@kubg.edu.ua.      Коло практико-методичних питань: мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку; взаємини дітей дошкільного віку; організація життєдіяльності дошкільників; ігрова діяльність як спосіб набуття життєвої компетентності дошкільників.

2. Дятленко Наталія Михайлівна, доцент – n.diatlenko@kubg.edu.ua .           Коло практико-методичних питань: психологічні стани дітей, проблеми взаємин дорослого і дитини; тривожність та страхи дітей, організація дитячої діяльності.

3. Кравчук Лариса Володимирівна, старший викладач – l.kravchuk@kubg.edu.ua .                                                                         Коло практико-методичних питань: організація освітнього процесу в початковій школі; підходи до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів: формувальне і підсумкове оцінювання; емоційний і етичний розвиток дітей; педагогіка партнерства з батьками.

4. Лигомина Тетяна Анатоліївна, викладач –            t.lyhomyna@kubg.edu.ua .                                                                       Коло практико-методичних питань: психоемоційний стан дітей та підлітків; батьківсько-дитячі стосунки; психологічний супровід дітей в складних нестандартних умовах; супровід психологів закладів освіти щодо психологічної підтримки дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

5. Меленець Людмила Іванівна, доцент – l.melenets@kubg.edu.ua .              Коло практико-методичних питань: формування компетентностей дітей раннього і дошкільного віку; методичний супровід педагогів закладів дошкільної освіти; управління закладом дошкільної освіти; інституційний аудит у закладах освіти. 

6. Пеценко Вікторія Олегівна, викладач – v.petsenko@kubg.edu.ua.              Коло практико-методичних питань: логоритміка для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; психолого-реабілітаційна робота з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

7. Полякова Олена Василівна, старший викладач – ov.poliakova@kubg.edu.ua .                                                                   Коло практико-методичних питань: організації освітнього процесу в початкових класах; сертифікація педагогічних працівників; супервізія педагогічних працівників; інституційний аудит у закладах освіти.

8. Санковська Ірина Мечиславівна, викладач – i.sankovska@kubg.edu.ua .    Коло практико-методичних питань: екологічна та кліматична освіта в Новій українській школі.

9. Смольникова Галина Валентинівна, доцент – h.smolnykova@kubg.edu.ua .                                                                      Коло практико-методичних питань: Тривожні стани педагога, психологічна стабілізація, взаємодія з дітьми в умовах війни.

10. Таран Олена Віталіївна, старший викладач – o.taran@kubg.edu.ua .     Коло практико-методичних питань: організація освітнього процесу в ЗДО; питання освіти дітей дошкільного віку.

11. Третяк Ольга Петрівна, доцент – o.tretiak@kubg.еdu.ua .                        Коло практико-методичних питань: критичне мислення як психологічна підтримка в умовах війни.

12. Цибульська Світлана Михайлівна, старший викладач – s.tsybulska@kubg.еdu.ua .                                                                       Коло практико-методичних питань: інноваційна діяльність вчителя початкової школи; налагодження партнерської взаємодії вчителя та батьків; формування компетентностей молодших школярів.

13. Шопіна Марина Олександрівна, доцент – m.shopina@kubg.edu.ua .     Коло практико-методичних питань: психологічна підтримка дітей, батьків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; психологічний супровід дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

14. Щербина Вікторія Миколаївна, доцент – v.shcherbyna@kubg.edu.ua.   Коло практико-методичних питань: питання організації оф-лайн навчання учнів у різновікових групах під час війни.

Про інноваційну систему освіти дітей раннього та дошкільного віку

  14 та 15 червня 2022 року відбувся тренінг підготовки тренерів за інноваційною системою освіти та піклування за дітьми раннього та дошкільного віку Mr. Leader (Education & Care). До участі у тренінгу запрошувалися фахівці з питань дошкільної освіти закладів післядипломної педагогічної освіти. За програмою тренінгу разом з більш як 40 зацікавлених фахівців з усієї країни навчалися доценти кафедри Алла Гончаренко та Людмила Меленець

 Викладачі познайомилися зі створеною колективом авторів Програмою освіти дітей раннього та дошкільного віку «Освіта і піклування / Education & Care» / В.А. Воронов, К.В. Ковальчук, Н.В. Піканова, О.Д. Рейпольська, С.О. Сисоєва, К.Ю. Станкевич. – Київ: ФОП В.Б. Ференець, 2021. – 130 с

  Зміст і форма програми не схожі на всі попередні, а головне, мабуть для педагога, методичні й практичні матеріали на щодень: майже 1.5 тисячі тематичних розробок на рік. Все що потрібно для реалізації цієї програми – це мати доступ до Інтернету.

  Ми зрозуміли, що створена програма пропонує відмовитися від громіздких паперових програм, методичних рекомендацій, більшості дидактичних посібників, однак залишає великий простір для творчості педагога і батьків.