Моделюємо педагогічний процес ознайомлення дітей зі зразками живопису

Алла Гончаренко, канд. пед. наук,

доцент кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти

Інституту післядипломної педагогічної освіти

    Дотримуючись традиційних позицій, вихователі ще намагаються дати дитині чим більше знань, що у сучасних педагогічних підходах є хибним підходом.

    Зауважуємо, що важливим і природним є створення ситуації розвитку для кожного дошкільника. Обґрунтувавши морально-духовну, естетичну доцільність ознайомлення з оригіналами художніх творів та їх репродукціями, можна сподіватися на ціннісне сприйняття зображеного, на адекватні емоційні прояви, на мовленнєву активність дітей. Якщо така активність недостатня, то обираймо такі запитання, які викликали б зацікавленість та обов’язково були посильними для вирішення: запитання-провокації, запитання-роздуми, запитання-сумніви, запитання-пошуки, запитання-здивування, запитання-завбачення тощо.

    Модель ознайомлення дитини з картиною може бути варіативною, однак орієнтуймося на природний процес проникнення дошкільника в сутність явища: емоційно-ціннісне ставлення до нього, ціннісно-мотиваційна діяльність, що моделює й прогнозує поведінку.

Одна з таких моделей пропонує такий спосіб реалізації мети:

  • емоційне сприйняття зображеного;
  • встановлення причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами;
  • сполучення, зіставлення зображеного змісту з власним досвідом, попередньою діяльністю;
  • коментування зв’язків між зображеним сюжетом, ставленням до нього, порівняння з реальним життям та літературними і фольклорними творами спільної тематики;
  • пригадування зображень, літературних творів за подібністю сюжету;
  • описування зображеного фрагменту чи свого ставлення з використанням наочної опори;
  • індивідуальне та колективне сюжетоскладання з виходом за межі зображеного (прийом „вихід за рамки картини”);
  • програвання можливих діалогів, фрагментів зображеного повністю, зображеного частково і не зображеного художником (прийом „вихід за рамки картини”);
  • презентація власного сюжету;
  • описування картин (роль екскурсовода, мистецтвознавця, автора твору, сучасника художника).

Залишити відповідь