Індивідуальні теми наукових досліджень

1. Меленець Людмила Іванівна – “Вдосконалення інтенсивного навчання педагогічних кадрів ДНЗ в умовах рекурентної освіти”.

2. Гончаренко Алла Миколаївна – “Моделювання технологій підтримки розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві”.

3. Дятленко Наталія Михайлівна – “Психолого-педагогічні умови задоволення запитів професійного розвитку педагогів в умовах післядипломної освіти”.

4. Кочерга Олександр Васильович – “Психо-фізіологічні механізми загальної чутливості в діяльності людини”.

5. Смольникова Галина Валентинівна – “Проектування змісту та технологій навчання вихователів-методистів ДНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти”.

6. Шопіна Марина Олександрівна – “Зміст та технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти”.

7. Кравчук Лариса Володимирівна – “Розвиток професійної
компетентності вчителя початкових класів в умовах післядипломної освіти”.

8. Пазюк Світлана Андріївна – “Підвищення фахової компетентності педагогів щодо формування у дітей дошкільного віку здоров’язбережувальної поведінки”.

9. Лясота Стелла Євгенівна – “Формування у педагогів системи оцінки
зображувального мистецтва в сучасному культурному просторі”.

10. Полякова Олена Василівна – “Самоосвіта вчителя початкових класів як фактор підвищення професійної компетентності”.

11. Таран Олена Віталіївна – “Розвиток акмеологічної компетентності вихователів ДНЗ в системі післядипломної освіти”.

12. Черпак Юрій Васильович – “Спрямування професійної компетентності вчителів фізичної культури на психофізіологічний розвиток учнів ЗНЗ”.

13. Щербина Вікторія Миколаївна – “Модель розвивального
освітнього середовища навчального закладу інноваційного типу”.

14. Лигомина Тетяна Анатоліївна – “Соціально-психологічні чинники формування професійного іміджу практичного психолога закладу освіти”.

Залишити відповідь