Очні заняття з підвищення кваліфікації педагогів столиці.

Сьогодні посилюється інтерес до соціальних аспектів виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, розвитку в них умінь керувати своєю поведінкою та способами спілкування, здатності вибору адекватної поведінки, орієнтації у нових обставинах, відчуття свого місця серед інших людей.
Відповідно до запитів адміністрації столичних закладів дошкільної освіти: №№ 33, 72, 168, 191, 192, 225, 295, 395, 425, 429, 432, 480, 686, 712, НВК «Кияночка» було проведено численні заняття, які охопили 314 освітян.


Не випадково у Базовому компоненті дошкільної освіти (2021) підкреслюється, що «результат сформованості соціально-громадянської компетентності засвідчує ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав інших, наявність уявлень про правила і способи міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, родини, іншими людьми та вмінь дотримуватись цих правил в соціально-громадянському просторі, а також ціннісне ставлення та повагу до культурних надбань українського народу, представників різних національностей і культур».


Саме питання формування соціальної компетентності дошкільників та учнів початкової школи було в центрі уваги під час очних занять, які проводила доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидатка психологічних наук, доцентка, Смольникова Г.В. для педагогів у вересні-грудні 2021 та січні 2022 року.


За результатами навчання слухачі отримали сертифікати про 10-годинне підвищення кваліфікації.

Матеріал підготувала Смольникова Г.В., доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти, кандидатка психологічних наук, доцентка.

Залишити відповідь