УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

20151116_101802Напередодні святкування 160-ї річниці з дня народження С. Русової, одного із творців національної педагогічної концепції становлення та розвитку української школи, згадується її заклик до педагогічної та громадської спільноти: «… народові, який не має школи і не дбає про неї, призначені економічні злидні й культурна смерть». Тому сучасним гаслом кожного свідомого українця мусить бути таке: «Рідна школа на Вкраїні!». Заклик С. Русової про рідну школу в Україні стає особливо актуальним сьогодні, коли розбудова сучасної рідної школи має базуватися на принципах народності та інноваційності.
В освітньому просторі нашого міста такою школою є Кловський ліцей № 77 – навчальний заклад із багатою історією та усталеними традиціями. Потужний викладацький склад, дієвий батьківський комітет, активне учнівське самоврядування – всі живуть цікавим шкільним життям, постійно взаємодіючи. Крім високих показників у навчанні та інтелектуальних конкурсах, діти ліцею демонструють і свої творчі досягнення. Атмосфера патронату, співпраці, товариськості, взаємодопомоги плекалися довгий час. Тому в закладі немає поділу на чужих і своїх, колектив ліцею – це велика родина.

Для освіти загалом, і для ліцею зокрема сьогодення – досить непростий час. Навчальний заклад змушений шукати, частіше методом спроб і помилок, шляхи й способи задоволення запитів суспільства, пропонуючи найрізноманітніші інновації. Адже функціонування традиційної освітньої практики, спрямованої на засвоєння системи знань, яка була виправданою ще кілька десятиліть тому, вже не відповідає сучасному соціальному замовленню. Перебіг часу вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних самостійно творити своє життя та життя країни. Ініціатором створення досконалого, творчого, здатного до саморозвитку навчально-виховного простору ліцею стала директор Співакова Інна Борисівна, Заслужений учитель України.
Згідно з наказом Департаменту освіти й науки, молоді та спорту від 22.04.2014 № 272 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва» Кловському ліцею № 77 було надано статус експериментального навчального закладу регіонального рівня, на базі якого здійснюється дослідно-експериментальна робота з теми «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку освітнього простору ліцею».
20151116_112743Рішенням педагогічної ради було затверджено програму науково-експериментальної роботи на період 2014-2019 років. Розроблено та затверджено концепцію і модель ліцею, положення про кафедру, методичні об’єднання, вчителя-експериментатора, НМР (червень 2014 року), нову програму «Виховання» (квітень 2015 року). Створено нові програми роботи кафедр, НМР, здійснено нові підходи до календарного планування (серпень-вересень 2015 року).
У ліцеї працюють учителі-експериментатори, піонери справи: Начкебія Н. А, учитель французької мови, який працює в галузі проектування змісту навчального предмету «Іноземна мова» на засадах білінгвальної освіти, Солодовська О. О., учитель французької мови, яка активно використовує електронні підручники та Internet-ресурси як засоби формування мовних компетентностей учнів, Дзюбко В. Є, яка тестує нестандартні підходи до формування комунікативних компетенцій на уроках російської мови, Чепур О. Л., учитель математики, який використовує систему сучасних ІКТ для введення елементів дистанційного навчання та двостороннього зв’язку учень-учитель, батьки-вчитель, Чванько Л. В., молодий учитель біології, який експериментує з інноваційними технологіями в організації пізнавальної діяльності учнів на уроках природничого циклу, Шведова Ю. Б., учитель інформаційних технологій, яка формує конструктивні вміння особистості засобами дизайн-освіти (створено авторську програму та підручник). Учителі початкової школи сприяють створенню навчально-виховного простору за допомогою системи розвивального навчання. Для координації та забезпечення наукової підтримки експерименту в ліцеї діє науково-методична рада, що очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Ферт Олена Вікторівна.
20151116_115439Багато вчителів щиросердно переймаються перебігом та результатами дослідно-експериментальної роботи, яка ще більше згуртувала колектив. Ліцей вважає своїм головним покликанням – виховання людини, компетентної особистості, здатної до саморозвитку, громадянина з активною життєвою позицією та щирого патріота України.

Підготувала Ганна Щекатунова, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка, к.п.н.

Залишити відповідь