Індивідуальні теми наукових досліджень

1. Щекатунова Ганна Дмитрівна – “Методологічні основи проектування змісту навчання педагогічних працівників в умовах реалізації компетентнісної освіти”.

2. Гончаренко Алла Миколаївна – “Моделювання технологій підтримки розвитку мовленнєвої особистості у дошкільному дитинстві”.

3. Дятленко Наталія Михайлівна – “Психолого-педагогічні умови задоволення запитів професійного розвитку педагогів в умовах післядипломної освіти”.

4. Кочерга Олександр Васильович – “Психо-фізіологічні механізми загальної чутливості в діяльності людини”.

5. Смольникова Галина Валентинівна – “Проектування змісту та технологій навчання вихователів-методистів ДНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти”.

6. Шопіна Марина Олександрівна – “Зміст та технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти”.

7. Кравчук Лариса Володимирівна – “Розвиток професійної
компетентності вчителя початкових класів в умовах післядипломної освіти”.

8. Меленець Людмила Іванівна – “Вдосконалення інтенсивного навчання педагогічних кадрів ДНЗ в умовах рекурентної освіти”.

9. Сабол Діана Михайлівна – “Використання технологічної та змістової моделей навчання задля формування психологічної компетенції педагогічних працівників”.

10. Пазюк Світлана Андріївна – “Підвищення фахової компетентності педагогів щодо формування у дітей дошкільного віку здоров’язбережувальної поведінки”.

11. Лясота Стелла Євгенівна – “Формування у педагогів системи оцінки
зображувального мистецтва в сучасному культурному просторі”.

12. Полякова Олена Василівна – “Самоосвіта вчителя початкових класів як фактор підвищення професійної компетентності”.

13. Таран Олена Віталіївна – “Розвиток акмеологічної компетентності вихователів ДНЗ в системі післядипломної освіти”.

14. Черпак Юрій Васильович – “Спрямування професійної компетентності вчителів фізичної культури на психофізіологічний розвиток учнів ЗНЗ”.

15. Щербина Вікторія Миколаївна – “Модель розвивального
освітнього середовища навчального закладу інноваційного типу”.

16. Лигомина Тетяна Анатоліївна – “Соціально-психологічні чинники формування професійного іміджу практичного психолога закладу освіти”.

17. Трейтяк Аліна Олександрівна – “Підготовка педагогічних працівників міста Києва до роботи з дітьми/учнями з особливими освітніми потребами”.

Залишити відповідь