Професорсько-викладацький склад

Г.Щекатунова Щекатунова
Ганна Дмитрівна  

 

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук

Телефон: +38 (044) 553-97-95
E-mail: h.shchekatunova@kubg.edu.ua

М.Войцехівський Войцехівський
Михайло Федорович

 

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук                                                

Телефон: +38 (044) 553-99-83
E-mail: m.voitsekhivskyi@kubg.edu.ua

А.Гончаренко Гончаренко
Алла Миколаївна    

 

Доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук                                 

Телефон: +38 (044) 553-39-86
E-mail: a.honcharenko@kubg.edu.ua

Н.Дятленко Дятленко
Наталія Михайлівна

 

Доцент кафедри, кандидат психологічних наук          

Телефон: +38 (044) 553-39-86
E-mail: n.diatlenko@kubg.edu.ua

О.Кочерга Кочерга
Олександр Васильович  

Доцент кафедри, кандидат психологічних наук     

Телефон: +38 (044) 553-97-84
E-mail: o.kocherha@kubg.edu.ua

Г.Смольникова Смольникова
Галина Валентинівна

 

Доцент кафедри, кандидат психологічних наук      

Телефон: +38 (044) 553-39-86
E-mail: h.smolnykova@kubg.edu.ua

М.Шопіна Шопіна
Марина Олександрівна  

Доцент кафедри, кандидат психологічних наук      

Телефон: +38 (044) 553-39-86
E-mail: m.shopina@kubg.edu.ua

 Щербина на сайт Щербина                                     Вікторія Миколаївна 

Доцент кафедри, кандидат політичних наук

Телефон: +38 (044) 553-39-86

Л.Меленець Меленець
Людмила Іванівна  

Старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук

Телефон: +38 (044) 553-39-86
E-mail: l.melenets@kubg.edu.ua

Д.Сабол Сабол
Діана Михайлівна  

Старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук

Телефон: +38 (044) 553-39-86
E-mail: d.sabol@kubg.edu.ua

PYV_1133 Коробка                                          Тетяна Сергіївна 

Старший викладач кафедри, кандидат мистецтвознавства

Телефон: +38 (044) 553-39-86

Л.Кравчук Кравчук
Лариса Володимирівна  

Старший викладач кафедри

Телефон: +38 (044) 294-26-95
E-mail: l.kravchuk@kubg.edu.ua

А.Кульбедюк Кульбедюк
Анастасія Юріївна  

Старший викладач кафедри

Телефон: +38 (044) 553-39-86
E-mail: a.krykun@kubg.edu.ua

 bWB2opSyba8 Лигомина                               Тетяна Анатоліївна  

Старший викладач кафедри             

Телефон: +38 (044) 553-39-86
E-mail: t.lyhomyna@kubg.edu.ua

С.Пазюк Пазюк
Світлана Андріївна  

Викладач кафедри      

Телефон: +38 (044) 553-39-86
E-mail: s.paziuk@kubg.edu.ua

С.Лясота Лясота
Стелла Євгенівна  

Викладач кафедри          

E-mail: s.liasota@kubg.edu.ua

О.Полякова Полякова
Олена Василівна   

Викладач кафедри       

Телефон: +38 (044) 294-26-95
E-mail: ov.polyakova@kubg.edu.ua

О.Таран Таран
Олена Віталіївна    

Викладач кафедри       

Телефон: +38 (044) 294-26-95
E-mail: o.taran@kubg.edu.ua

Ю.Черпак Черпак
Юрій Васильович  

Викладач кафедри       

Телефон: +38 (044) 553-98-01
E-mail: y.cherpak@kubg.edu.ua