Індекс інклюзії в дошкільному навчальному закладі як сучасна організаційна інновація

Інклюзивна освіта – перспектива нова!
Хоча різні можливості –
рівні права!
Кожна дитина – цілий світ,
Освіта, повага і рівність
для всіх!
Напис при вході до однієї
із львівських шкіл-інтернатів

1314Державна політика в галузі дошкільної освіти спрямовує педагогів на пошук оптимальних шляхів особистісного розвитку дошкільників та формування їхньої життєвої компетентності як здатності в міру своїх вікових можливостей орієнтуватися в оточуючому середовищі, оволодівати знаннями та вміння, вибудовувати взаємини з оточуючими. Це вимагає реформування та оновлення дошкільної освіти у напрямку опікування створенням сприятливих умов для успішного навчання, виховання та розвитку кожної дитини. Питання щодо того, в якому напрямку варто йти, яким чином збагатити освітній процес особистісно орієнтованими та індивідуалізованими підходами, значною мірою може бути розв’язане завдяки застосуванню в дошкільному навчальному закладі індексу інклюзії – механізму самомоніторингу, мета якого допомогти кожному педагогічному колективу стати ефективним та сучасним, завдяки збагаченню педагогічної практики інклюзивними підходами. Для початку варто сказати, що механізм застосування індексу інклюзії в дошкільному навчальному закладі розкрито в навчально-методичному посібнику «Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад».
Застосування індексу інклюзії в дошкільному закладі допомагає уважно придивитися до особливостей організації освітнього процесу та побачити ті ресурси, які до певного часу не були використані повноцінно, подолати ті бар’єри, які гальмують інноваційний процес закладу, організувати ту підтримку кожної дитини, яка допоможе одержати кращі навчальні результати. Про що йдеться? Наприклад, індекс інклюзії пропонує розширювати освітні ресурси, залучивши громадські організації, батьків, заклади культури; звернути увагу на такий бар’єр, як невідповідність між змістом програми та методами навчання; організувати підтримку дітей завдяки залученню додаткових спеціалістів, виробленню індивідуалізованих освітніх програм, розробці спеціального обладнання тощо.
Чим ще особливий цей новий механізм самомоніторингу? Вперше пропонується розглядати в складі дітей з особливими освітніми потребами не лише дітей-інвалідів, а й велику кількість дітей з різноманітними освітніми потребами, зокрема, які не володіють мовою навчання, які випереджають однолітків у своєму розвитку, які мають певні задатки та здібності, які виявляють особливий інтерес до певних видів діяльності, які мають окремі часткові відставання тощо. Для кожного дошкільного навчального закладу індекс інклюзії може стати дороговказом у розвитку інклюзивної культури, реалізації інклюзивної політики, апробації інклюзивної практики. Важлива позиція, яка декларується посібником – об’єднання усіх учасників освітнього процесу (дорослих і малих), створення єдиної дружньої відповідальної команди, яка опікується кожним і допомагає тим, хто цього потребує.
Index_ObklТехніка роботи з посібником досить проста: колектив освітнього закладу орієнтуючись на осі, розділи та індикатори робить висновки про рівень інклюзивності власного закладу і на основі цього розробляє стратегію подальшого розвитку, планує та в подальшому реалізує підходи, сприятливі для повноцінного активного включення в освітній процес усіх дітей, з різними освітніми потребами і можливостями. Може трапитися так, що в силах навчального закладу на перших порах будуть лише незначні зрушення, втім це будуть перші кроки, за якими обов’язково будуть наступні…
Таким чином, матеріали посібника допоможуть педагогам різних навчальних закладів, незалежно від їх інклюзивності на даний момент, включитися в процес розбудови закладу у напрямку створення сприятливих умов для кожного учасника освітнього процесу, досягнення усіма дітьми максимально високих досягнень, просування демократичних цінностей і практик.

Вихідні дані посібника. Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Під заг. ред. Шинкаренко В. І. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2013. — 100 с.

З посібником можна познайомитися за електронною адресою http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/

Підготувала Наталія Дятленко, кандидат психологічних наук

Залишити відповідь